Support

E-post som inte kommer fram till mig

Kontrollera din Skräppostmapp

Logga in till Outlook. Klicka på Skräppost i det vänstra fältet. Kontrollera om någon av de saknade meddelandena finns i denna mapp. Om du ser några meddelanden som borde levererats till Inkorgen, markera rutan bredvid varje meddelande och klicka sedan på knappen Inte skräppost.

Kontrollera din lista över blockerade avsändare

Från inkorgen klicka på kugghjulet i det övre hörnet och välj Fler e-postinställningar, klicka på Betrodda och blockerade avsändare under Förhindra skräppost. Klicka på Blockerade avsändare. I listan över blockerade avsändare, välj det namn eller den domän (d.v.s. den del av adressen som kommer efter @-symbolen, såsom outlook.com) du vill kunna ta emot e-post från och klicka sedan på << Ta bort från listan.

Lägg till adressen på din lista över betrodda avsändare

Från inkorgen klicka på kugghjulet i det övre hörnet och välj Fler e-postinställningar, klicka på Betrodda och blockerade avsändare under Förhindra skräppost. Klicka på Betrodda avsändare. I textfältet, skriv in den e-postadress eller den domän du alltid vill kunna ta emot e-post från och klicka sedan på Lägg till i listan >>.

Kontrollera dina e-postregler

Från inkorgen klicka på kugghjulet i det övre hörnet och välj Fler e-postinställningar, klicka på Regler för att sortera nya meddelanden under Anpassa Outlook. Utför någon av dessa åtgärder: Klicka på Redigera bredvid en regel du vill ändra. Markera en regel du vill radera och klicka på Ta bort. Observera: Inte alla internationella tecken stöds.

Kontrollera dina skräppostinställningar

Från inkorgen klicka på kugghjulet i det övre hörnet och välj Fler e-postinställningar. Klicka på Filter och rapportering under Förhindra skräppost. Under Välj ett skräppostfilter, välj den nivå på skydd du vill ha och klicka sedan på Spara. Om du valt inställningen Exklusiv kommer meddelanden från avsändare som inte finns i din kontaktlista eller på din lista över betrodda användare att skickas till mappen Skräppost.

Kontrollera din svarsadress

Från inkorgen klicka på kugghjulet i det övre hörnet och välj Fler e-postinställningar, klicka på Svarsadress under Skriva e-post. Välj alternativet Aktuell e-postadress. Klicka på Spara.